Monday, May 19, 2008

Seni Catan Landskap di Malaysia: Realiti atau Sekadar Retorik?

Menurut Dr Zakaria Ali (2005) dalam tulisannya, Renungan ke Atas Catan Landskap, kebanyakan pelukis-pelukis yang meminati catan landskap ialah mewarisi lima pengajaran dari apa yang pernah diutarakan oleh pelukis pelawat Inggeris yang pernah mewarnai dunia seni tempatan pada awal tahun 1940an dahulu.Pertama, rakaman landskap merupakan usaha yang selektif, membenarkan pelukis memilih hal benda yang dia suka, dan menolak apa yang tidak digemarinya. Kedua, pepohon dan gunung menjadi lambang kebesaran alam yang tabiatnya sukar untuk diteka dan dikawal. Ketiga, tema yang tersirat itu ialah penaklukan melalui aktiviti perdagangan dan ketenteraan. Keempat, aktiviti melukis itu berfaedah demi mententeramkan jiwa, malah boleh menjadi sumber pendapatan. Lima, landskap sebagai bukti bahawa seliar mana pun sesuatu tempat di benua asing yang jauh itu, ia tetap boleh dijinakkan dengan rakaman yang nantinya boleh disimpan dalam khazanah bangsa, dipamerkan dan dikatalogkan untuk kegunaan generasi akan datang.[Dewan Budaya, Jun (2006)]

Secara jelas, perjalanan seniman atau para pengkarya dalam memperjuangkan seni catan landskap telah dikenalpasti bermula sejak tahun 1930an lagi. Bermula dengan barisan pelukis seperti Abdullah Arifff, Yong Mun Sen, Tay Hooi Keat, Mazli Mat Som mahupun Zakaria Noor hinggalah ke generasi artis landskap sekarang, landasan perjuangannya hanyalah satu iaitu mengutarakan mesej yang tersirat di sebalik keindahan yang ingin dipersembahkan kepada pemerhati atau penghayat seni itu sendiri. Tuntasnya senario ini mewakili pegangan dan tujuan yang sama iaitu cuba mengetengahkan sebaik mungkin unsur keindahan, kelangsungan apresiasi mahupun nilai kecintaan yang lebih bersifat simbolik.

Namun, proses evolusi seni catan landskap di Malaysia seakan tiada rumusan yang mampu direncanakan secara tepat. Hanya kepelbagaian ideologi dan cara pembawakan berlegar-legar tanpa arah dan tujuan yang benar-benar mampu berdiri pada landas yang sempurna. Pembacaan terhadap seni tampak moden, tradisi, kebudayaan, sejarah, identiti, bahasa, representasi, tanda, makna, dan 'diri sendiri' (dari kerangka modernisme) menjadi tunggang-langgang. [Hasnol Jamal Saidon, Takung, 2005]

Suatu bentuk persembahan seni yang berasaskan sains dan teknologi mahupun new media bukanlah sesuatu yang wajar untuk diketengahkan sebagai alasan agar pejuang seni konvensional terus bersembunyi dalam 'tempurung ciptaan sendiri'. Titik perungkaian lapangan seni melalui skop yang lebih bersifat terbuka dan fleksibel adaah satu keperluan dalam mencapai kepelbagaian melalui bentuk seni itu sendiri. Melalui sifat 'keterbukaan' ini, para pengkarya seni catan landskap sezaman seharusnya meletakkan pelbagai percaturan baru dalam persaingan yang lebih bersifat terbuka dan kontemporari.Identiti pengkarya seni catan landskap Malaysia masih menjadi satu titik persoalan yang begitu sinis tanpa kerangka pendefinisian yang begitu membanggakan.

Seniman ataupun pengkarya dilihat cukup 'terhimpit' dalam persaingan mencari dan menegakkan identit sendiri. Namun, perjalanan seni catan landskap yang bermula sejak 1930an hingga ke hari ini telah menggambarkan suatu proses pembawakan karya seni catan landskap yang cukup menghambarkan. Pelbagai gaya pengolahan dan cara pembawakan yang cuba ditonjolkan, namun nilai pemikiran secara kolektivisme seakan tidak pernah diamalkan. Perkaitannya cukup jelas jika dibandingkan dengan pernyataan Socrates, 'Keindahan dan kemerduan yang terdapat dalam karya seni hanya akan dapat diwujudkan apabila penyair (pelukis) itu masih lagi bernaung di bawah akal budi yang rasional...' [Falsafah dan Kritikan Seni, (2005)]

Jika diteliti, landasan perjalanan dan hala tuju pengkarya seni catan landskap di Malaysia seakan tiada pegangan yang mampu diterjemahkan secara literal. Justeru, penerokaan dan pembahanan idea-idea secara kolektif dan tersusun akan membawa kepada satu titik evolusi catan landskap yang sempurna dan berkesan kepada para pemerhati dan penghayat seni itu sendiri.Pemikiran mahupun pemahaman terhadap seni catan landskap di Malaysia seharusnya diperlebarkan dalam skala yang lebih luas lagi. Melihat alam secara fizikal dan luaran semata-mata ebih banyak mengundang kepada implikasi persembahan karya yang kurang berkesan dan sempurna. Keserasian melalui daya pemikiran dan cara penyampaian seharusnya berada pada satu landasan dan ketetapan yang sama. Pembentukan senario atau suasana seperti ini sewajarnya berlanjutan pada era seni catan landskap sezaman ini.Ideologi-ideologi yang menghimpit proses pemikiran secara terbuka dan efektif akan merencanakan suatu keadaan tanpa cetusan evolusi yang sewajarnya.

Disiplin pengolahan serta persembahan karya yang pelbagai akan menghasikan impak yang benar-benar berkesan kepada audien mahupun pemerhati. Justeru, percaturan dari segi idea, gaya persembahan dan tindak balas emosi perlu diberi penelitian yang sempurna agar apresiasi penghayat mampu dijadikan sebagai 'taruhan' dalam menginterpretasikan proses kelangsungan interaksi sesebuah karya dengan pemerhati itu sendiri.

No comments: