Monday, May 19, 2008

Seni dan Antagonis Yang Semakin Bercelaru!

Dalam keadaan separa sedar mungkin, atau sedang sedar atau tidak sedar...malah mungkin juga buat-buat tidak sedar. Perihal ini ternyata membawa satu konotasi yang cukup membimbangkan dewasa ini. Pergelutan mengejar dan menegakkan identiti hampir berterusan tanpa menunjukkan tanda-tanda ia akan berhenti. Impaknya kepada kita, para penghayat berada dalam proses 'pembaharuan' seni yang begitu membimbangkan dan mungkin mencurigakan. Perihal tuntutan arus teknologi sezaman ini mengetengahkan konsep atau bentuk seni 'baru' yang mungkin sudah lama diperkatakan oleh Jonathan Fineberg. Adakah relevan kedatangan bentuk seni 'baru' ditolak mentah-mentah?Kita seharusnya melihat dari arah yang sebaliknya.

Jika budaya 'mengangguk' dan 'mengiakan' segala tuntutan era peralihan (teknologi), kesannya bentuk penyampaian seni yang seharusnya diperdebatkan secara rasional bersimpang-siur tanpa haluan atau arah tuju yang sebenarnya. Relevan penolakan bentuk seni baru sememangnya ada. Bentuk seni baru atau new media art dilihat cuba melakukan proses penolakan yang begitu 'halus' terhadap pembawakan seni yang berlaku pada era sebelumnya. Rasionalnya, tiada pendefinisian yang boleh ditimbulkan secara jelas dan mengatakan peralihan ini adalah satu cetusan evolusi yang 'sihat' dan bermanfaat. Sebenarnya 'keghairahan' menerima peralihan ini telah memburukkan lagi keadaan. Penglabelan bentuk seni baru mematahkan satu persatu kerangka pendefinisian literal dan konseptual seni yang sebenarnya sekitar era 1930an dahulu. Jika senario ini mengalami satu proses perubahan secara tersusun dan berperingkat mungkin masih boleh ditelan kewajarannya.

Namun, kewujudannya seakan mengubah semua yang telah direncanakan sebelum ini.Seni berpaksi pada satu tunjang definisi yang tetap iaitu seni bermaksud halus (kecil), elok, tipis dan halus, enak didengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan. Manakala seni, II: membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan, dan hasil daripada sesuatu ciptaan.[halaman 1452-53, Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2005)] Manakala perkataan 'baru' bermaksud belum (tidak ada sebelumnya), belum lama wujud (dikeluarkan, diterbitkan) atau belum pernah dilaksanakan. Maka penilaian secara jelas boleh dilakukan, 'seni baru' membawa maksud sesuatu ciptaan karya yang belum pernahdikeluarkan atau tidak ada pada pada sebelumnya.

Jadi, perjalanan sejak 1930an dulu diklasifikasikan sebagai bentuk apa kalau bukan seni? Kita tinggalkan persoalan itu di sini untuk dinilai secara lebih rasional. Jika diambil contoh, kita tidak pernah 'rojakkan' zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan zaman pemerintahan yang sedia ada pada masa sekarang. Proses evolusi yang sihat ini masing-masing mendukung ideologi dan fahaman yang tersendiri. Jika wujud pemerintahan Kesultanan Melayu 'Baru' sekarang, pasti ada yang melenting. Perihanya sama dengan apa yang diperdebatkan dalam konteks seni pada masa sekarang.

Aras dan takat waktu perjalanan seni ada batas dan sempadan yang tidak boleh dilanggar sewenang-wenangnya.Kedatangan atau kewujudan arus kemodenan adalah satu proses peralihan zaman bukannya proses mempengaruhi keadaan yang telah disempadankan. Sains dan teknologi adalah kekuatan pada perubahan zaman yang telah berlaku. Pengaruhnya ke atas kehidupan masyarakat tidaklah wajar dipergunakan sebagai medium merojakkan identiti seni itu sendiri. Seni masih berlindung di dalam kerangka literal mahupun konseptual yang tersendiri dan mengalami proses dirian sempadan yang benar-benar mutlak dan sempurna.

No comments: