Tuesday, October 26, 2010

Pemahaman dan Pembawakan Pengkarya

Roskang Jailani (2005) pernah menyatakan bahawa seharusnya setelah lebih 50 tahun seni di Malaysia berkembang, para seniman sudah mempunyai kekuatan dalaman sendiri yang mampu membawa mereka bergerak lebih jauh dari sekarang ini. Bagi beliau seniman ataupun pengkarya perlu mempunyai gaya tersendiri dan tidak takut untuk berdepan dengan persoalan jati diri. Kepercayaan bahawa seniman meniru gaya barat sebagai ‘idola’ harus dikuburkan. Seniman, baginya perlu berani dan keluar dari kepompong yang menyelimuti diri selama ini.

Menyingkap kembali era perkembangan seni lukis moden Malaysia yang bermula sejak tahun 1930an hingga sekarang. Senario ini bukan sahaja menggambarkan peralihan pandangan dalam seni lukis, malahan sebenarnya ia menggambarkan perubahan dan perkembangan idea serta pandangan yang berlaku dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik kita. Sebagai contoh, pengaruh pemikiran Islam yang pada satu ketika mewarnai gaya seni lukis jelas menggambarkan situasi ketika itu, ideologi Islam sedang berkembang dalam negara yang turut berubah dari segi sosial, ekonomi, dan politik. Apabila perubahan ideologi bertukar ganti, terlihat pula bagaimana perubahan kepada gaya karya yang lebih berbentuk hebahan atau propaganda telah bertapak dalam ekspresi artistik kita. Namun yang demikian, apa yang perlu diketahui sesebuah penilaian seni adalah berbeza bagi setiap individu. Hal ini disebabkan kebolehan mengenal pasti keindahan adalah satu konsep yang menggabungkan pemerhati dan objek, apa yang terhasil dan yang dihasilkan selepas itu. Oleh itu, perasaan memainkan peranan penting dalam menilai keindahan. Maksudnya, deria luaran (persepsi) menjadi asas kepada deria dalaman, kedua-duanya haruslah bertindak seiring, tepat, sempurna, dan sensitif.

Melihat senario yang berlaku sekitar 1960an, sejarah seni lukis moden Malaysia sememangnya boleh dibanggakan. Artis atau pelukis tempatan dilihat mula menapak hebat dalam persoalan mencari identiti dan memperluaskan pandangan secara lebih kritikal dalam dunia seni sezaman. Mengimbau karya pelukis Cheong Soo Pieng yang bertajuk Tropical Life, 1959 cuba menggambarkan kehidupan seharian di sebuah kampung Melayu yang mengandungi pandangan ‘pictorial’ yang cukup menarik. Gambaran beberapa kumpulan diasingkan antara satu sama lain oleh sebatang pokok yang tegak. Hal ini menyebabkan kewujudan ruang-ruang tertentu dan meletakkan pandangan penghayat untuk menikmati karya dari arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri.

Kemunculan pelukis Syed Ahmad Jamal telah merancakkan lagi persada seni lukis moden Malaysia. Penglibatan karya yang lebih berunsurkan emosi dan vitalistik diolah melalui gambaran pemandangan tempatan. Melalui karya beliau yang bertajuk Nipah Palm pada tahun 1956, Syed Ahmad Jamal cuba menggambarkan pemandangan di tepi sungai yang berlumpur dengan tumbuh-tumbuhan dan awan yang menekankan unsur metafora dan gerak-geri.
Beralih kepada gaya persembahan catan landskap pelukis Yeoh Jin Leng melalui karyanya yang bertajuk Sawah Padi, 1963. Gambaran kawasan sawah padi di Terengganu pada musim menuai yang cuba diolah oleh beliau boleh ditakrifkan sebagai tindak balas emosinya atau emotive response dengan tempat atau kawasan yang dilihatnya. Sapuan berus yang bertindak balas dengan emosinya telah menggambarkan olahan karyanya dalam keadaan yang cukup bertenaga dan meyakinkan.

Dalam penyiapan peragaan pameran seni lukis Malaysia terdapat tiga perkara yang perlu difahami untuk menggambarkan sejarah seni lukis di Malaysia. Aplikasi penyampaian mesej pensejarahan ini harus dibuat mengikut tahun atau secara kronologi. Pertamanya, era di mana seni lukis itu lebih mirip ke gaya lukisan barat mungkin pada zahirnya bentuk dan idea tidak ditiru tetapi karya-karya ini menerapkan nilai kesenian barat. Maka lukisan-lukisan yang dihasilkan ketika ini adalah terdiri dari lukisan landskap bermedia cat air dan cat minyak, potret, lukisan alam benda, dan abstrak. Apabila media batik diperkenalkan, arah tuju seni lukis telah beralih kepada bentuk formalisma iaitu penghasilan karya yang berlandaskan estetika. Lukisan-lukisan lebih berbentuk pemandangan tempatan dan gambaran cara hidup di Malaysia ketika itu. Subjek tempatan yang dipilih ini dikatakan sebagai lambang atau identiti “KeMalayaan” atau “KeMalaysiaan” malah lukisan abstrak juga telah diilhamkan dari nilai-nilai psikologi tempatan dan serantau. (Artikel Sejarah Seni Rupa Malaysia, 2007)

Mendekati pengkarya catan landskap Johan Marjonid, beliau amat berdedikasi sebagai seorang pelukis yang memilih hutan hujan sebagai subjeknya. Melalui pendekatan 'spiritual content' dalam setiap pengolahan karya, Johan amat memahami alam cukup istimewa bagi dirinya dalam menyingkap sedalam mungkin rahsia yang tersimpan di sebalik keagungan ciptaan Tuhan.
Alam adalah simbol kehidupan yang dibawa oleh Johan, manakala peranan penghayat adalah menghayati nilai estetika atau keindahan sebagai wahana untuk mengagumi keagungan ciptaan Tuhan.

No comments: