Friday, October 29, 2010

Alam Mujarad – Tajalli Abdullah

Tajalli Abdullah merupakan seorang artis catan landskap yang memegang persepsi tersendiri terhadap alam. Penghayatannya terhadap alam berlaku menerusi pengucapan bahasa visual yang mujarad. Bermula pada tahun 1979, Tajalli menerima Diploma Seni Halus dari Institut Teknologi Mara (ITM) dan kemudian beliau melanjutkan pelajarannya di Itali dalam Diploma in Working Stone and Marble pada tahun 1981. Selepas itu, pada tahun 1986 beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Seni Halus (Catan) dari University of Illinois, Amerika Syarikat. Tajalli meneruskan lagi pelajarannya di universiti yang sama dan selepas itu beliau dianugerahkan Ijazah Sarjana Pendidikan Seni Lukis pada tahun 1988.

Anak jati Kedah Darul Aman ini mula menunjukkan komitmen yang tinggi dalam bidang seni sejak tahun 1970. Beberapa pameran solo telah berjaya diadakan oleh beliau, antaranya ialah di McKinley Foundation, Illinois pada tahun 1988 dan di Galeri University of Illinois pada tahun yang sama. Tajalli juga turut bergerak dalam akviti pameran secara berkumpulan seperti Pameran Arca Itali pada tahun 1981, Vive la Palestine pada 1983, Pameran Persatuan Pelukis Malaysia pada 1990, dan Reflections pada tahun 1991. Sebagai salah seorang tenaga pengajar di Multimedia University (MMU), Cyberjaya, beliau tidak pernah berputus asa dalam menyerap pengalaman dan pengetahuan seninya sebagai pembawakan beliau di sana. Bermula sejak tahun 1979 di MMU Cyberjaya, Tajalli bukanlah seorang artis yang diasah untuk bersifat komersial tetapi keunikan ideologi dan pegangannya telah meletakkan Tajalli dalam aras yang tersendiri.

Sesuatu yang harus diketahui tentang karya Tajalli, ia terbentuk menerusi dua kaedah pengolahan, iaitu pengolahan terancang dan pegolahan berunsurkan kespontanan. Impak mujarad adalah pegangan hakiki Tajalli.

No comments: