Tuesday, October 26, 2010

Sekilas Tentang Keindahan

‘Keindahan’ adalah suatu perkara yang menjadi persoalan utama dalam senario seni sezaman terutamanya di Malaysia. Sifatnya dilihat saling berkait dengan perihal estetik yang merujuk kepada sesuatu subjek alam mahupun objek seni yang mempunyai nilai kepada penglihatan serta tanggapan setiap individu. Hal ini merujuk kepada sesuatu yang indah, menarik, mengagumkan, cantik dan mempersonakan.

Perasaan individu itu sendiri mampu mencerminkan tanggapan ke atas sesuatu objek yang diinterpretasikan sebagai indah. Melalui keindahan itulah terkandungnya nilai estetik. Sekilas bicara tentang rasa estetika, sifat ini lebih menjurus kepada perihal dalaman seseorang individu atau pengkarya berhubung soal keindahan dan sesuatu yang menyenangkan. Perasaan rohaniah ini dapat dilihat melalui perlakuan sehari-hari seperti cara berpakaian, menghias, mendengar mahupun bersolek.

Situasi ini dilihat mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam diri seseorang seniman atau pengkarya itu sendiri. Prinsip estetika ini secara dasarnya berupaya membentuk suatu keadaan yang bersifat kompleks terhadap pengucapan apresiasi secara lebih menyeluruh ke atas sesuatu subjek.

No comments: