Tuesday, October 26, 2010

Hakikat Sebuah 'Keindahan'

Kenyataan awal yang perlu diperhalusi adalah perbezaan tahap kebolehan setiap individu dalam merungkai suatu gerak rasa ‘Keindahan’ yang dialami. Seseorang seniman atau pengkarya perlu berterusan melatih pancaindera sehingga berupaya menikmati keindahan dengan kadar yang sebenarnya melalui kebolehan intelektual. Melalui buku Falsafah dan Kritikan Seni (2004) tulisan Mohd Johari Ab. Hamid, salah seorang tokoh falsafah moden Barat iaitu Johann Joachim Winckelmann telah membicarakan tentang kebolehan individu menyedari akan kewujudan keindahan seni. Winckelmann telah menggabungkan pemerhatian dan objek yang diperolehi dengan tujuan mengenal dan menyedari akan nilai keindahan. Sebagai contoh, apa yang dihayati oleh seseorang itu menarik, tetapi tidak pada pandangan orang lain. Bila melihat baju berwarna kehijauan dan sejuk mata bila memandang, belum tentu lagi menarik bagi individu yang gemarkan warna merah. Keadaan ini berlaku impak dari pengamatan dan teknik tafsiran yang telah meletakkan warna hijau itu tidak ada keindahannya. Maka gaya pengamatan dan keupayaan mentafsir seseorang individu itu pastinya berbeza.

Sewajarnya diakui, perasaan yang terdiri daripada luaran dan dalaman adalah penting untuk mengenal dan menikmati keindahan. Ketetapan deria luaran adalah bergantung kepada pemerhatian bentuk sebenar, warna dan rupa. Deria dalaman pula hendaklah bersifat sensitif dan dapat menghayati mesej yang hendak disampaikan. Pancaindera dalaman mampu menyokong pengkarya menghargai seni kerana sewaktu menilai seni atau keindahan, seseorang itu tidak sahaja melihatnya secara luaran (external) malahan akan mengaitkannya dengan perasaan dalaman (internal). Semakin kuat perasaan dalaman diri seseorang itu bermakna semakin kuatlah apresiasi mereka terhadap seni.

Dalam menilai keindahan seni seseorang itu haruslah mengambil kira beberapa faktor penting dalam proses tersebut. Pertama, sewajarnya bermula dengan kesan-kesan intelek dan kemudian kepada pengolahannya. Kedua, penelitian seharusnya diberikan kepada alam semula jadi. Hal ini kerana seni adalah satu proses peniruan alam semula jadi dan sewajarnya mengenepikan sifat keganasan dalam melakar serta perlu berpaksi kepada pengetahuan yang menjurus kepada keindahan. Ketiga, pengolahan perlu dibuat dengan sifat kelembutan dalam menilai keindahan iaitu menggunakan fikiran dan sifat keintelektualan. Sewajarnya difahami, kejelasan dan keikhlasan yang merakam sifat kesungguhan dalam berkarya merupakan proses yang menghubungkan seseorang pelukis, karya mahupun penonton itu sendiri. (Muliyadi Mahamood, 2007).

Hakikat sesebuah penilaian tentang keindahan, setiap pemerhati ataupun penghayat mempunyai seleranya sendiri. Demi mengetahui seleranya itu, mereka akan menyelami ke dasar jiwanya.

No comments: